Mým oborem,
koníčkem i vášní
je rehabilitace.

Inspiruji a zvu druhé na cestu k rytmu, rovnováze a radosti.


Proč jsem tady?

Co tu dělám?

2n

Bytí, ladění a rehabilitace s Enky Helou v zahradním ateliéru

Když jsem byla malá, přišel za mnou můj mladší bráška. Kolik mu mohlo být let? Asi dva a půl - tři roky. Přišel, vyhrnul si tričko, ukázal si na svůj pupík a plný údivu a poznání řekl památeční větu: "Enky pupy" a v očích měl celý Vesmír.

 

Rehabilitace z latinského rehabilitatio
znamená obnovení/obnovu.

Přes třicet let působím na poli léčebné rehabilitace. Kdysi jsem tento obor vystudovala a získala v něm magisterský i oba doktorské tituly PhDr i Ph.D. A stále mě nepřestává bavit a zajímat, jak spojuje fyzioterapii, neurofyziologii, kineziologii, myoskeletální medicínu a jak se vyvíjí. Není to stojatá voda, ale stále kupředu plynoucí a měnící se proud řeky, stejně jako já.
 
Skrze vlastní zkušenost s duodenálním vředem a dlouholetou bolestí hlavy, která doslova limitovala můj život, chápu a praktikuji rehabilitaci komplexně, jako obnovu spojení, rytmu a rovnováhy ve funkční celek.
 
Rehabilitace z latinského rehabilitatio totiž
znamená obnovení/obnovu.
 

A proto jsem propojila fyzioterapii, která má ohromnou spoustu nástrojů pro práci s tělem, hlavně dotek, který léčí/vyživuje/propojuje s body-terapií, která pomáhá klientovi spojit se se svým tělem a s jeho vnímáním, s metodami majícími vliv na psychiku. Z nich praktikuji ty, které nejvíc změnily můj život. Somatic experiencing http://somatic-experiencing.cz/, https://seasociace.cz/, https://traumahealing.org. Dotek v rámci SE se liší od jiných přístupů k práci s tělem. Velmi účinně zpřístupňuje a odstraňuje ochranné vzorce související s traumatem, které jsou uloženy hluboko v těle. Záleží na různých kvalitách doteku, kdy a co dělat. Přiměřený a citlivě volený dotek na základě SE principů nám pomůže získat přístup k fixované energii přežití v různých vrstvách a tkáních, uvolnit ji a vrátit jí zpět funkčnost a flow. Tím můžeme podpořit koherenci, integraci a zdravou seberegulaci. Dále praktikuji kraniosakrální terapii, NLP a New Code, EFT a další. Postupně jsem si nalezla a vytvořila svůj vlastní přístup. A i ten se stále modeluje, protože žívot není rybník, ale plynoucí řeka.

 
Navíc jsme s mým mužem vybudovali domek v zahradě a já jsem si z něj udělala ateliér. Je to pracovní zázemí, mé království či ráj na zemi, kde mi je dobře samotné se sebou, s lidmi, zvířaty i rostlinami. Zkrátka dobře. Výtvarničím tak i tak. Umění, tvoření, spočinutí, bytí.
 
Praktickou cestou jsem došla k pragmatickému poznání, jak v obyčejné každodennosti velmi záleží na tom, co a kdy jíme a pijeme. Jak se hýbeme. Jak spíme a sníme. Jak dýcháme, v co někde hluboko uvnitř sebe věříme, jsme o tom přesvědčeni a podle toho se cítíme, myslíme a vztahujeme k sobě a k okolí. Podle toho determinujeme svoji realitu. Je pravda, že tahle některá přesvědčení (takové námi vytvořené formičky), které nám kdysi prospívaly, třeba nás chránily před něčím, co nám ubližovalo, se ale nyní stávají brzdou nebo dokonce překážkou ve vývoji. Báječná zpráva je, že se s těmito formativními a dnes již limitujícími přesvědčeními nasbíranými během života od samotného počátku vědomí našeho JÁ dá pracovat.  Zkrátka, změna je možná . Je osvobozující a většinou přepóluje jednotlivce do jiné kvality vědomí.

 

Jen je potřeba si věnovat čas nechat projít změnu svým tělem, aby samo pomocí svých vlastních životodárných sil udělalo to, co potřebuje, protože čas těla je mnohem pomalejší než čas "hlavy" (čas kognitivní nebo emoční).

Tělo samo o sobě je soběstačný systém schopný samoléčení. Je potřeba mu pomáhat, ne mu bránit.

Dovolím si citovat Martinu Kociánovou z úvodu vysílání Rádia Universum z 20.6.2023: " Moderní západní medicína zažívá úplnou ideovou revoluci, která spočívá v poznání, že lidská mysl nesídlí jen v mozku, ale je výsledkem působení všech somatických (tělesných) buněk v organismu."
 

 

Zajímá a těší mě inspirovat a provádět lidi na jejich výsostné cestě za obnovou spojení, rytmu a rovnováhy v sobě samotných i ve vztahu k druhým.

Dlouho je v popředí mého zájmu zkoumání dechu a jeho vlivu na zdraví a stejně tak mě zajímá spánek a sny, protože mozek se zbavuje škodlivin neboli detoxikuje ve spánku. Tiše, intimně s radostí praktikuji tvorbu vlastní reality podle zákonů rezonance a přitažlivosti a manifestace. Asi jste slyšeli jména Eckhart Tolle, Bruce Lipton, Gregg Braden,  Joe Dispenza. Zvláště posledně jmenovaný ve svých seminářích a kurzech po celém světě předává své hluboké znalosti o úzkých vztazích mezi chemií mozku, neurofyziologií a biologií a jejich významu pro naše zdraví. Tady dřímá ještě velký léčebný potenciál. Doporučuji jen namátkou knihy: James Nestor Dech-Nové poznatky o ztraceném umění, Mathew Walker Proč spíme, Satchin Panda Cirkadianní kód, Arianna Huffingtonova Spánková revoluce, Jaroslav Dušek, Jan Skryja Tentokrát o magii snů, Joe Dispenza Probuďte své božství.

Napoleon Hill o mozku v knize Jak přelstít ďábla
Lidský mozek je nástroj, kterým člověk z obrovské přírodní zásobárny přijímá energii, jež se zaměřuje na rozhodné myšlenky, že mozek nemyslí, ale slouží jako nástroj interpretace podnětů způsobujících myšlení.
 
Když jsem kdysi byla na GIT vyšetření a poté, co mi lékař vyndal sondu ze žaludku a stanovil diagnózu duodenálního vředu, jsem se ho zeptala, zda by mohl vřed souviset s bolestí hlavy. Jeho odpověď zněla jednoznačně ne.
 
Nevěřila jsem a moje cesta „pátrání a hledání si pomoci sama sobě“ pokračovala. Tak jsem se třeba seznámila s bylinkami, pomohly mi mochna husí i jitrocel a také autofagie neboli buněčná recyklace.
 
Svojí osobní praktickou zkušeností jsem našla přímou souvislost mezi duodenálním vředem a bolestí hlavy i s dalšími vliv majícími faktory. Vím, že autoimunitní a jiná tzv. civilizační onemocnění lze léčit a vyléčit.
 
 
Hermes Trismegistos

„To, co je dole je jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.“
 
 
Představte si, že máme víc mozků, nejen ten v lebce. Věda dnes potvrzuje, že srdce je další mozek, stejně tak střevo a jeho obsah mikrobiom.
 
Já za další mozek považuji navíc chodidla, protože díky nim můžeme vzpřímeně kráčet a naciťovat okolní svět. Jsou to velmi senzo (cítění) motorické (pohyb) a uzemňující tlakové polštáře se spirálním tvarem.
 
Kostra nohy obsahuje 28 kostí. Je to mistrovské dílo, kde čtyři skupiny svalů zaručují aktivní spolupráci při pohybu nohy: našlapování, tlumení nárazů, odvíjení a odraz. A kdepak se nachází? Na periferii našeho těla na dolním konci, aferetními (dostředivými) a eferentními (odstředivými) nervy jsou spojené s druhým koncem, který je nahoře, s naší hlavou, s mozkem.
 
Tvar a funkce periferie dolní končetiny tj. vlastní noha (kotníky, nárt, chodidlo, prsty) je výsledek toho, v jaké kondici je fyzický i psychický stav člověka. Dovedete si jistě představit, jak je důležité pečovat o své nohy, dávat jim pozornost, hýčkat je po všech stránkách včetně vhodné obuvi. Předcházet vzniku různých abnormalit/deformit jako např. hallux valgus, kladívkové prsty. To je totiž pouhý výsledek, vrchol ledovce změn, které předtím většinou pozvolna proběhly v těle a psychice (psychosomatice) člověka.

Co pomohlo mně, když jsem si zlomila zevní kotník na pravé noze? Jednalo se o zlomeninu ATC, Weber B. Jednak fyzioterapie, pak speciální cvičení, které jsem rytmicky opakovala kde se dalo a kdy se dalo, tj. vlastně pořád. Chůze naboso, mořská pláž, střídavé koupele a barefoot obuv, která umožnila volný pohyb prstů (správně odborně prstců) ve všech rovinách a tím pádem i jejich centraci. Zjednodušeně, klouby nohy se zacentovaly do fyziologického postavení a uvolnily se "zkráceniny", zlepšilo se prokrvení i cirkulace lymfy a postupně zmizel otok i bolest. Svaly zesílily, obnovil se plný rozsah pohybu, balanc a koordinace. Ale trvalo to celý rok než se vše vyhojilo ad integrum (úplně/zcela) a já jsem přestala kulhat i v hlavě /v mozku. Vidíte tu souvislost? Zde vám dávám odkaz na botky, které sama s radostí nosím a doporučuji https://ahinsashoes.cz/Když zadáte v košíku slevový kód nohy, dostanete 10% slevu. A víte, co znamená AHINSA? V překladu ze sanskrtu se jedná o formu nenásilí spočívající v úctě ke všemu živému.

 

Hippokrates

"Všechna onemocnění začínají ve střevech". Dovolte mi prosím dodat: " Když už se rozhodnete něco, cokoli dělat pro svoje zdraví, vždy souběžně začněte se sanací střeva, spíš GITu".

 

Další čilá obousměrná dálnice je mezi dole se nacházejícím mozkem ve střevě a nahoře trůnícím mozkem v lebce. Především nervus vagus (bloudivý nerv) je tou informační dálnicí a představte si, že zespodu ze střeva nahoru do mozku jede 9 automobilů, a naopak z mozku do střev jen jeden. To znamená, že ve střevě je více nervových zakončení než v mozku "nahoře".  Vyměňují si biochemii a nervové vzruchy a ovlivňují se navzájem. Když se něco děje ve střevě, tak to pocítí hlava. A když se něco děje v psychice, tak to naopak pocítí střevo. Oba modelují svým dys/komfortem nejen materii, ale především nálady, emoce a pocity. Opakuji se, ale dovedete si jistě představit, jak je důležité pečovat o své trávení a mít ho v pořádku. A stejně tak o své myšlenky, pocity, emoce, víru a přesvědčení.

Zajímá mě regenerace a homeostáza tj. schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou fungování a existence živých organizmů. Co pomohlo mně pro její obnovu a udržení? Vyléčit si chronický zánět a bolest hlavy? Co pomohlo vyhojit moje rány a zbavit se mozkové mlhy? Především ROOT Zero-in a Restore https://therootbrands.com/bozkova. Bewit výrobky, které se vyrábějí v tak báječných  principech  jako vegan, Ahinsa, Merkaba, Spagyrie. Taky si připadáte jako v nějaké alchymistické dílně? Vždyť ano  a navíc je vše čisté a přírodní https://bewit.love/?i=2fk0v402ubyh66vpdzz.  A konečně Schüsslerovy soli https://tkanove-soli.cz/cz/tkanove-soli, označované také jako tkáňové, buněčné či biochemické soli (zkráceně biominerály) jsou základní minerální živiny, které se nacházejí v lidském organizmu. Organismus si je však nedokáže sám vyrobit a je tedy nezbytné přijímat je potravou. Jejich rovnováha a správný pohyb ve tkáních a buňkách jsou nevyhnutelné pro udržení zdraví.
 
A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Např. jaký vliv a jaké vztahy má dutina ústní se zbytkem těla. Jak ne/zdravé zuby (to řeší zatím v ČR ne příliš známá dentosofie), dásně, mandle, čelistní klouby, horní, dolní čelist, kosti hlavy, všechny měkké části, dutiny a tekutiny, jejich dynamika nebo naopak stagnace ovlivňují zbytek fyzického i psychického zdraví. Nebo páteř v 3D a 5D?  Jak dys/komfort tohoto centra a zároveň přepojovací stanice/křižovatky, z/do které  se sbíhá obrovské množství informačních cest, ovlivňuje naše zdraví, kondici i náladu. Došli bychom k závěru, že v těle souvisí všechno se vším.

Jenže tohle konstatování či shrnutí nestačí. Tady je potřeba dělání.  Vždyť to znáte, dělání, všechny smutky zahání,
dělání je lék a nejdůležitější je naše reakce na přítomnost.
A proto je pro mě velkým potěšením, že:
 
Inspiruji druhé, aby skrze vztah ke svému tělu objevili spojení, rytmus a rovnováhu k/v sobě. Pak se mění i jejich vztahování k okolí.

 

Závěr je začátek…

Cením si vás, a proto vám předkládám jak online, tak i osobně ve své praxi něco, co není rychlokvaška nebo obecné rady, ale koncepty, které jsou výsledkem mé dlouhodobé práce, za kterou je skryto mnoho energie. A za to si cením pro změnu sebe. To má smysl a přináší mi to radost.

 

1nInspiruji druhé, aby skrze vztah ke svému tělu objevili spojení, rytmus a rovnováhu k/v sobě.

Inspiruji a zvu druhé na cestu k rytmu, rovnováze a radosti.

Je to cesta, která mi pomohla, a já na ni zvu i vás. Pokud máte zájem o individuální návštěvu, můžete se objednat

 

Začněte psát zde...